24 września 2022, imieniny Gerarda, Teodora, Hermana

Na temat, natemat.com.pl, Piotr Janczarek, Iwona Janczarek
 
Strona główna
Rozrywka i Refleksja
Diety
Podróże
Zdrowie
Prawo i finanse
Ukraina
Smacznie
GO EAST
Berlin
  Ile kosztuje podróż do Berlina  Firma w Niemczech  Prawo w Niemczech  Na Temat Berlina. Zum Thema Berlin  Informator Berliński  ITB  Reportaże z Berlina. Reportage  Społeczeństwo  Berlin. Miejsca.  Felietony, publicystyka
Podatki w Niemczech

Podatki w Niemczech. Jakie podatki zaplacimy w Niemczech. Stawki podatkowe w Niemczech. Ulgi podatkowe w Niemczech. Podatki dochodowe w Niemczech. VAT w Niemczech.

Jakie podatki zapłacimy pracując lub prowadząc działalność gospodarczą w Niemczech? 

W wypadku osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz spółek osobowych zysk podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (Einkommensteuer), zaś w wypadku spółek kapitałowych - podatkiem kapitałowym od osób prawnych (Körperschaftsteuer). Poza tym wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą (z wyłączeniem osób wykonujących wolne zawody) są zobowiązane odprowadzić specjalny podatek od prowadzenia działalności gospodarczej (Gewerbesteuer). Dodatkowo do zapłaty jest jeszcze tak zwana dopłata solidarnościowa w wysokości 5,5%, której podstawą do naliczenia jest podatek dochodowy i która będzie obowiązywać przynajmniej do 2019 r.

Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych 

Podatek dochodowy od osób fizycznych, którego stawka wzrasta progresywnie w zależności od wysokości uzyskanego dochodu, kształtuje się w przedziale od 15% do 42%. Maksymalna stawka obowiązuje dla dochodu powyżej 52.882 € (samodzielne rozliczenie). Próg wolny od podatku od roku 2014 dla osób stanu wolnego wynosi 8.354 €, w wypadku małżeństw jest to 16.708 €. Dla dochodu przekraczającego 250.731 €, obowiązuje stawka 45%.

Opodatkowaniu podlegają dochody uzyskane z następujących źródeł:

 • działalności rolnej i leśnej,
 • prowadzenia działalności gospodarczej,
 • samodzielnej pracy (np. lekarze, architekci, adwokaci),
 • pracy zależnej,
 • inwestycji kapitału (odsetki, dywidendy z akcji, zyski udziałowców z działalności spółek),
 • wynajmu i dzierżawy,
 • innych źródeł wskazanych w §22 Ustawy o podatku dochodowym (np. renty z prywatnych ubezpieczalni).

 

Ostatecznie o wysokości podatku dochodowego decyduje wysokość zarobków, przynależność do określonej klasy podatkowej oraz liczne w Niemczech możliwości odliczeń. Możemy odliczyć m.in.:

 • - składki na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie opiekuńcze, na wypadek bezrobocia i niezdolności do pracy, w wypadku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, odliczamy także składki współmałżonka oraz dzieci;
 • - z możliwości odliczeń korzystają osoby samotne;
 • - odliczyć można koszty związane z opieką, jeśli podatnik takiej wymaga;
 • - wydatki na dodatkowe ubezpieczenia, w tym emerytalne;
 • - koszt wychowania dzieci;
 • - wydatki na zakup domu lub mieszkania.

 

W wypadku podatku od osób prawnych (Körperschaftsteuer) stawka wynosi 15%. Jest to szczególny rodzaj podatku dochodowego, który jest przeznaczony dla osób prawnych, w szczególności dla spółek kapitałowych. Podstawą do obliczenia wysokości należnego podatku są – podobnie jak w przypadku podatku od osób fizycznych – uzyskane przez osobę prawną dochody w roku podatkowym. Wśród zwolnionych z podatku dochodów, które mają być wyłączone od podstawy opodatkowania, znajdują się np. dodatki inwestycyjne lub dochody za granicą (zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania w Niemczech). Zwolnione od podatku są również dochody z udziałów w krajowych i zagranicznych spółkach kapitałowych.

 

Gewerbesteuer 

Wysokość Gewerbesteuer uzależniona jest od gminy, na terenie, której prowadzona jest działalność.

Podstawą opodatkowania jest zysk podatkowy. Podmiotem opodatkowania jest zakład lub przedsiębiorstwo prowadzące działalność gospodarczą w kraju przez osobę fizyczną lub prawną. Kwota wolna od podatku w wysokości 24.500 € przysługuje tylko osobom fizycznym i spółkom osobowym. Osoby fizyczne mają możliwość częściowego zaliczenia podatku od działalności gospodarczej przy podatku dochodowym od osób fizycznych. Przykładowa stawka w Berlinie wynosi 14,35%.

 

VAT w Niemczech

Podatek od towarów i usług VAT (Umsatzsteuer) znany jest też często pod nazwą podatku od wartości dodanej (Mehrwertsteuer). Stawka podstawowa wynosi 19%, zaś obniżona 7%. Małych przedsiębiorców oraz przedsiębiorstwa leśne i rolne obowiązują szczególne regulacje.

Warto wiedzieć, że odpowiednikiem polskich regulacji o małym przedsiębiorcy są niemieckie przepisy Ustawy o Podatku Dochodowym dla Osób Fizycznych: §19UstG(Kleinunternehmer). Przedsiębiorca, którego obroty w roku poprzednim nie przekroczyły 17.500 € i w roku bieżącym prawdopodobnie nie przekroczą 50.000 € może być zwolniony z obowiązku naliczania VAT. Jednocześnie jednak taki przedsiębiorca nie ma możliwości odliczenia podatku VAT od zapłaconych rachunków.

 

Podatek kościelny 

Osoby deklarujące przynależność do kościoła płacą podatek kościelny (Kirchensteuer). Jest on obliczany procentowo (najczęściej 7-8%) od kwoty podatku dochodowego. Przy obliczeniu podatku kościelnego bierze sie pod uwagę kwotę wolną od podatku. Niektóre kraje związkowe przewidują minimalną stawką tego podatku. Płatność następuje na podstawie decyzji wyznaczającej łącznie podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek solidarnościowy i kościelny.

 

Warto wiedzieć 

Renty uzyskiwane z ubezpieczalni ustawowych nie są dochodami w rozumieniu dochodów z pracy zależnej. Zasiłek dla bezrobotnych, jako świadczenie zastępcze, jest wolny od podatku.

Opodatkowaniu podlegają również dochody uzyskiwane za granicą np. z wynajmu domów lub inwestycji kapitałowych (uwaga na dwustronne umowy o unikaniu opodatkowania). Nie podlegają opodatkowaniu dochody ze spadków, wygranych i zakładów. W stosunku do nich częściowo zastosowanie ma podatek od spadków i darowizn.

 

Bez podwójnego opodatkowania 

Dochód z działalności gospodarczej w Niemczech podlega obowiązkowi podatkowemu w Niemczech. Inne rodzaje dochodu osiągane w Niemczech lub w innych państwach (na przykład w Polsce) powinny być opodatkowane we właściwym państwie. Następnie należy rozliczyć się ze wszystkich osiąganych dochodów w kraju, w którym podlega się nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zagadnienia te uregulowane są w Umowie o Unikaniu Podwójnego Opodatkowania.

Umowa ta gwarantuje, że na przykład dochody uzyskiwane przez polskich pracowników w Niemczech nie mogą być podwójnie opodatkowane – tak stanowi umowa podpisana przez oba kraje.

Faktycznie jednak osoby osiągające dochody w Niemczech, gdy osiągają również  dochody w Polsce płacą jednak większe podatki.

Wprawdzie dochody uzyskane w Polsce są oficjalnie wolne od podatku w Niemczech, dochody te są jednak wliczane do podstawy opodatkowania w Niemczech, a co za tym idzie zwiększają niemiecki zarobek brutto i osoba płaci wyższy podatek od dochodów uzyskanych w Niemczech.

Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej warto skorzystać z porady firmy doradczej. Rzetelne informacje pozwolą uniknąć błędów.

 

 

O NAS | KONTAKT | REKLAMY | MAPA STRONY | MAPA XML

Netpress, Iwona Janczarek

ul. Cyklamenowa 5, 05-077 Warszawa
Tel: 604 201 109, E-mail: allpress@pro.onet.pl

NBS - najlepsze strony internetowe