24 września 2022, imieniny Gerarda, Teodora, Hermana

Na temat, natemat.com.pl, Piotr Janczarek, Iwona Janczarek
 
Strona główna
Rozrywka i Refleksja
Diety
Podróże
Zdrowie
Prawo i finanse
Ukraina
Smacznie
GO EAST
Berlin
  Ile kosztuje podróż do Berlina  Firma w Niemczech  Prawo w Niemczech  Na Temat Berlina. Zum Thema Berlin  Informator Berliński  ITB  Reportaże z Berlina. Reportage  Społeczeństwo  Berlin. Miejsca.  Felietony, publicystyka
Firma w Niemczech. Jak zarejestrować działalność lub spółkę?

Firma w Niemczech. Założenie firmy w Niemczech. Gewerbe, spółki kapitałowe GmbH, AG.

Jak założyć firmę w Niemczech?

 

Zakładanie firmy w Niemczech. Formy działalności gospodarczej. Zakładanie działalności (firmy) w Berlinie.

 

W krajach Unii Europejskiej, dla obywateli Wspólnoty, obowiązuje zasada swobodnego osiedlania się i swobodnego prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczy to także obywateli nowych krajów członkowskich, w tym Polski. Polacy zakładają w  Niemczech działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele tego kraju.

Zasady prowadzenia firmy są podobne do tych, które obowiązują w Polsce. Należy ją zarejestrować, otrzymać numer identyfikacji podatkowej, założyć konto w banku, prowadzić księgowość i płacić podatki.

Przedsiębiorcy rejestrują się w Urzędzie ds. Działalności Gospodarczej (Gewerbeamt). Nie wszyscy jednak muszą się tam rejestrować. Z tego obowiązku zwolnieni są przedstawiciele wolnych zawodów, jak: lekarze, architekci, doradcy podatkowi, adwokaci, artyści, a także przedstawiciele zawodów naukowych oraz osoby prowadzące gospodarstwo rolne lub leśne. Zgłoszenie kosztuje około 20 euro, a na decyzję czeka się maksymalnie 3 dni.

Z chwila rejestracji działalności gospodarczej, automatycznie są o niej informowane, następujące instytucje:

- Urząd Skarbowy – Finanzamt;

- Urząd Statystyczny Kraju Związkowego – Statistisches Landezamt;

- Izba Rzemieślnicza – w wypadku działalności rzemieślniczej;

- Izba Przemysłowo – Handlowa;

- sąd prowadzący rejestr handlowy. Gdy wymaga tego wybrana forma działalności - przykładowo w wypadku założenia spółek kapitałowych takich, jak UG, GmbH i AG.

W niektórych wypadkach działalność gospodarcza wymaga uzyskania różnego rodzaju pozwoleń, czy koncesji.

Dotyczy to działalności rzemieślniczej. Lokalne władze muszą uznać kwalifikacje - mogą to zrobić na podstawie dokumentacji z Polski (np. posiadanie dyplomu mistrzowskiego) lub będą wymagały podejścia do odpowiedniego egzaminu. W niektórych wypadkach działalność rzemieślnicza może się odbywać na podstawie specjalnego pozwolenia. Pozwolenie na pracę to tzw. karta rzemieślnicza  - Handwerkskarte. Rzemieślnik powinien też należeć do niemieckiej izby rzemieślniczej. Takie wymagania dotyczą m.in.: hydraulików, stolarzy, czy malarzy.

Jeśli chodzi o handel, niekiedy potrzebne są świadectwa kwalifikacji, gdy np. chcemy sprzedawać leki, czy mleko.

W gastronomii i hotelarstwie wymagane są koncesje, które możemy otrzymać w odpowiednim urzędzie rejonowym (Wirtschaftsamt Gewerbeamt).

Na działalność ochroniarską także wymagane jest pozwolenie, wydawane przez Izbę Przemysłowo – Handlową, konieczne jest też świadectwo niekaralności.

Przewożenie pasażerów autobusami i taksówkami jest również objęte koncesją. W Berlinie, takie pozwolenie wydaje Krajowy Urząd ds. Obywatelskich i Porządkowych (Puttkamer Str. 16-18).

Zezwolenie wymaga ponadto prowadzenie działalności dotyczącej pośrednictwa w nieruchomościach, pośrednictwa inwestycyjnego, działalność deweloperska, udzielanie pożyczek i prowadzenie lombardów, a także towarowy transport drogowy.

 

Od przedstawicielstwa do spółki akcyjnej, czyli jaką formę działalności wybrać?

Możliwości wyboru prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej jest bardzo dużo, oto najczęściej spotykane:

Przedstawicielstwo firmy

Wystarczy znaleźć lokum, zameldować się w Urzędzie ds. Obywatelskich (Burgeramt) i założyć rachunek bankowy. Oczywiście przedstawicielstwo może założyć tylko firma zarejestrowana w Polsce i musi mieć ono taką sama nazwę, jak firma macierzysta. Przedstawicielstwo nie ma osobowości prawnej, obowiązuje je polskie prawo, ma tym samym niewielkie zobowiązania wobec niemieckich organów administracyjnych. Nie kosztuje wiele, a jego celem jest zaznaczenie obecności na rynku niemieckim.

Oddział firmy

Można powiedzieć, że jest to bardziej zaawansowana forma przedstawicielstwa. Odział jest samodzielną jednostką macierzystego przedsiębiorstwa, posiada osobowość prawną, ma zarząd i księgowość. Założenie oddziału firmy wymaga rejestracji w rejestrze handlowym.

Działalność na własny rachunek

Podobnie, jak w Polsce jest to działalność osoby fizycznej pod własnym imieniem i nazwiskiem. Tak samo też wiąże się to z odpowiedzialnością całym swoim majątkiem za długi i zobowiązania. Najważniejsza zaletą tej formy działalności, jest fakt, iż do jej podjęcia nie jest potrzebny żaden kapitał finansowy. Warto pamiętać, że w Niemczech osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, nie może zatrudniać pracowników. Jeśli chcemy prowadzić taka działalność wspólnie z innymi, rozwiązanie jest założenie spółki cywilnej. Wówczas za zobowiązania odpowiadają swoim majątkiem wszyscy wspólnicy. Jest to optymalne rozwiązanie, gdy planujemy prowadzenie działalności na małą skalę.

Spółki kapitałowe

Spółki kapitałowe to już bardziej zaawansowana forma prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to dobre rozwiązanie, gdy palujemy działalność na większą skalę, na dłuższy czas, czy też pozyskanie partnerów biznesowych. Spółka jest lepiej postrzegana, budzi większe zaufanie, można powiedzieć, że jest to gra w wyższej lidze biznesowej, niż w wypadku indywidualnej działalności. Spółka może być jednoosobowa, a wspólnikiem może zostać dowolna osoba fizyczna lub prawna.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – GMBH

Założenie spółki GmbH wymaga sporządzenia umowy notarialnej oraz wpisania do rejestru handlowego. Czas rejestracji spółki nie przekracza zazwyczaj kilku dni, jeśli mamy dobrze przygotowane dokumenty. W wypadku spółki z o.o. za zobowiązania odpowiadamy majątkiem spółki, nie własnym.

Założenie spółki GmbH oraz UG wymaga umowy potwierdzonej notarialnie, a powstają one po wpisaniu ich w rejestr handlowy. Wpis do rejestru obejmuje: nazwę firmy – nie może ona wprowadzać w błąd, siedzibę, przedmiot działalności, wysokość kapitału, datę podpisania umowy spółki, członków zarządu i prokurenta. Czas trwania procedury uzyskania wpisu różni się, w zależności od przygotowanej dokumentacji oraz ich opracowania przez sądy, ale od czasu wprowadzenia rejestru elektronicznego skrócił się i wynosi zwykle kilka dni. Od tego momentu za zobowiązania spółek GmbH lub UG odpowiada się majątkiem spółki, a nie osobistym. Minimalny kapitał zakładowy dla spółki z ograniczona odpowiedzialnością wynosi 25 tys. Euro i może być wniesiony w formie pieniężnej, bądź rzeczowej.

Członkowie zarządu mogą mieszkać za granicą. Spółka prowadząca działalność rzemieślniczą powinna zatrudnić na stanowisku kierownika technicznego, osobę z dyplomem mistrza.

Spółka UG jest jakby okresem przejściowym do GmbH, do jej założenia wymagany jest kapitał zakładowy w wysokości 1 Euro. Spółka UG jest zobligowana do przekształcenia się w GmbH, otrzymuje jednak czas potrzebny do zebrania wymaganego kapitału zakładowego. Przez ten czas spółka powinna gromadzić kapitał zapasowy w wysokości ¼ rocznego zysku, aż do uzyskania wymaganego kapitału zakładowego. Forma prawna AG jest zbliżona do GmbH.

Spółka akcyjna – AG

Jest to forma działalności najbardziej odpowiednia dla dużych przedsiębiorstw, działających na większą skalę, a firma ma dużą liczbę wspólników. Minimalny kapitał zakładowy dla AG wynosi 50 tys. Euro. Spółka taka jest najbardziej prestiżowa forma działalności, ale tez podlega licznym wymogom prawnym. Struktura organizacyjna wymaga powołania zgromadzenia akcjonariuszy, zarządu i rady nadzorczej.

 

Myślisz o własnej firmie, nowoczesnym biznesie? Nowoczesna technologia SodaBlast System, zastępująca tradycyjne piaskarki, pozwoli wyprzedzić konkurencję jakością, efektywnością, zapewniając też wysoką opłacalność i satysfakcję z pracy.

Więcej: https://www.sodablastsystems.pl


 

 

 


 

O NAS | KONTAKT | REKLAMY | MAPA STRONY | MAPA XML

Netpress, Iwona Janczarek

ul. Cyklamenowa 5, 05-077 Warszawa
Tel: 604 201 109, E-mail: allpress@pro.onet.pl

NBS - najlepsze strony internetowe