24 września 2022, imieniny Gerarda, Teodora, Hermana

Na temat, natemat.com.pl, Piotr Janczarek, Iwona Janczarek
 
Strona główna
Rozrywka i Refleksja
Diety
Podróże
Zdrowie
Prawo i finanse
Ukraina
Smacznie
GO EAST
Berlin
  Ile kosztuje podróż do Berlina  Firma w Niemczech  Prawo w Niemczech  Na Temat Berlina. Zum Thema Berlin  Informator Berliński  ITB  Reportaże z Berlina. Reportage  Społeczeństwo  Berlin. Miejsca.  Felietony, publicystyka
Prawo w Niemczech. Wypowiedzenie uowy o pracę.

Wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech. Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę w Niemczech. Jak się bronić? Prawo pracy w Niemczech.

Nieuzasadnione wypowiedzenie umowy o pracę – jak dochodzić swoich praw? 

 

prawnikWypowiedzenie często przychodzi niespodziewanie i wprowadza nie lada kłopoty w życie pracownika. Jeśli jednak pracownik czuje się potraktowany niesłusznie i uważa, że wypowiedzenie jest niezasadne, może wszcząć powództwo o ochronę przed wypowiedzeniem (tzw. „Kündigungsschutzklage”) przed właściwym Sądem Pracy.

 

Patrycja Mika, Rechtsanwältin,

Kancelaria Adwokacka Dr. Schulte und Partner Rechtsanwälte mbB.

www.dr-schulte.de, www.berlin-adwokat.pl

 

Pamiętać tutaj należy w szczególności o krótkim terminie złożenia takiego pozwu, zaledwie trzy tygodnie od dnia otrzymania wypowiedzenia. Jedynie w przypadku braku zachowania przez pracodawcę formy wypowiedzenia, termin nie rozpoczyna biegu i pozew może być złożony nawet w późniejszym czasie.

Po wniesieniu pozwu, Sąd Pracy najpierw stara się doprowadzić do ugody stron podczas pierwszego terminu. Jeśli pracownik z pracodawcą nie dojdą do porozumienia pracodawca otrzymuje okazję do ustosunkowania się i uzasadnienia do wypowiedzenia, pracownik zaś może się do tego uzasadnienia odnieść. Ostatecznie Sąd decyduje o zasadności wypowiedzenia.

A kiedy wypowiedzenie jest zgodne z prawem? Po pierwsze wypowiedzenie musi zostać doręczone pracownikowi w formie pisemnej, własnoręcznie podpisane przez pracodawcę, bądź osobę odpowiedzialną za kwestie pracownicze. Wypowiedzenie wysłane E-Mailem bądź faksem jest, więc nieważne. Dodatkowo powinno ono zawierać wzmiankę o obowiązku zameldowania się pracownika w Urzędzie Pracy („Agentur für Arbeit”). Zasadniczo wypowiedzenie nie wymaga uzasadnienia, wyjątkiem jest np. wypowiedzenie w czasie ciąży. Pracownik może żądać również uzasadnienia po otrzymaniu wypowiedzenia bezterminowego.

Rozróżniamy dwie formy wypowiedzenia: bezterminowe i terminowe. Terminy wypowiedzenia znajdziemy w § 622 BGB. Są one zależne od stażu pracy u danego pracodawcy i wynoszą przykładowo przy dwuletnim stażu pracy jeden miesiąc, przy pięcioletnim stażu pracy dwa miesiące przy piętnastoletnim stażu – sześć miesięcy. Do stażu pracy nie wlicza się czas pracy pracownika, do osiągnięcia przez niego wieku 25 lat. Przy stażu pracy poniżej dwóch lat termin wypowiedzenia wynosi cztery tygodnie i może być wypowiedziane do 15. bądź ostatniego dnia każdego miesiąca. Oczywiście są to terminy najkrótsze. W umowie o pracę zawsze mogą być zawarte dłuższe terminy, z tym, że oczywiście wtedy dla wypowiedzenia ze strony pracownika nie może być ustalony dłuższy termin niż przy wypowiedzeniu ze strony pracodawcy. Ustawa przewiduje też krótsze terminy przykładowo w okresie próbnym do sześciu miesięcy- wtedy umowę można wypowiedzieć w terminie dwóch tygodni.

Wypowiedzieć umowę z zachowaniem terminu wypowiedzenia pracodawca może zasadniczo z trzech powodów: z powodów leżących w osobie pracownika, w zachowaniu pracownika bądź powody zależne od sytuacji przedsiębiorstwa.

Powody leżące w osobie pracownika dotyczą jego osobistych kwalifikacji i cech. Uzasadniają one wypowiedzenie, jeśli pracownik ze względu na swoje (brakujące) kwalifikacje nie jest w stanie sprostać zadaniom na swoim stanowisku (np. utrata prawa jazdy kierowcy).

Powody leżące w zachowaniu pracownika to oczywiście jego niestosowne zachowanie na miejscu pracy, nierzetelne wykonywanie obowiązków, spóźnianie się. Należy tutaj jednak pamiętać, że pracodawca ma obowiązek wpierw upomnieć pracodawcę wskazując na błędne zachowanie.

Wypowiedzenie uzasadnione sytuacją przedsiębiorstwa dotyczą przede wszystkim ograniczenia etatów ze względu na pogorszoną sytuację finansową przedsiębiorstwa. Również tutaj pracodawca obowiązany jest do zachowania kilku zasad. W przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 10 pracowników pracodawca musi wziąć pod uwagę względy socjalne, tj. dokonać analizy, którego z pracowników wypowiedzenie dotknie najmniej.

Inną formą zakończenia stosunku pracy jest wypowiedzenie bezterminowe, ze skutkiem natychmiastowym. Kiedy jest ono uzasadnione? Kiedy stronom nie jest możliwe dłuższe utrzymywanie stosunku pracy, np., kiedy została zaburzona podstawa zaufania między pracownikiem i pracodawcą, w sytuacjach jak kradzież na miejscu pracy, dyskryminacja, oszustwo.

Wynikiem postępowania sądowego wszczętego przeciwko wypowiedzeniu może być unieważnienie wypowiedzenia, wyplata zaległego wynagrodzenia jak i wypłata odprawy. Jeśli pracownik uważa, więc, że pracodawca nie miał podstaw do wypowiedzenia umowy o pracę, warto natychmiast (pamiętając o terminie trzech tygodni!) zgłosić się do kancelarii adwokackiej w celu przeanalizowania możliwości prawnych podważenia takiego wypowiedzenia.

 

O NAS | KONTAKT | REKLAMY | MAPA STRONY | MAPA XML

Netpress, Iwona Janczarek

ul. Cyklamenowa 5, 05-077 Warszawa
Tel: 604 201 109, E-mail: allpress@pro.onet.pl

NBS - najlepsze strony internetowe