6 października 2022, imieniny Artura, Brunona, Fryderyki

Na temat, natemat.com.pl, Piotr Janczarek, Iwona Janczarek
 
Strona główna
Rozrywka i Refleksja
Diety
Podróże
Zdrowie
Prawo i finanse
Ukraina
Smacznie
GO EAST
Berlin
  Banki  SodaBlast System. Nowoczesny biznes w zasięgu ręki   Upadłość konsumencka  Praca  Ubezpieczenia  Rodzina  Jak przesłać pieniądze?  Prawo w ruchu drogowym  Przyszłość przelewów w rękach FinTech  Budujemy ogrodzenie. Jak to zrobić zgodnie z prawem?  Kody rabatowe - sposób na tańsze zakupy  Forex - zasady, o których musisz wiedzieć  Jak napisać dobre ogłoszenie o sprzedaży samochodu?
Słownik terminów bankowych

Kapitalizacja, LIBOR, WIBOR, spread, promesa to tylko niektóre terminy używane w ofertach, czy umowach z bankami. Warto je poznać.

Aneks

Pisemna zmiana wprowadzona do umowy kredytowej.

Bank

Instytucja posiadająca zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych, m.in. udzielanie pożyczek, przyjmowania lokat.

Bankowość elektroniczna

Usługa umożliwiająca klientowi dostęp do jego rachunku, dokonywania na nim operacji (np. przelewów) za pośrednictwem internetu lub łącza telefonicznego.

Biuro Informacji Kredytowej (BIK)

Instytucja, która gromadzi i udostępnia informacje o kredytobiorcach i spłacanych przez nich kredytach. Informacje pochodzą od banków.

Debet

Przekroczony stan na rachunku - saldo ujemne. Debet może być też rodzajem krótkoterminowej pożyczki, którą posiadacz rachunku może zaciągnąć na poczet kolejnych wpływów na rachunek. 

Depozyt

Pieniądze, które pozostawiliśmy w banku, np. na lokatach lub rachunkach.

Hipoteka

Oznacza ograniczone prawo do nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu. Umożliwia zaspokojenie roszczeń Banku z obciążonej nią nieruchomości z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami kredytobiorcy.

Kapitalizacja odsetek

Dopisywanie przez bank odsetek do kwoty lokaty. Podwyższa to kapitał, dzięki czemu zarabiamy na lokacie. Jeśli np. na lokacie mamy 1000 zł, po miesiącu bank dopisał nam odsetki w wysokości 10 zł, mamy więc już 1010 zł, a kolejne odesetki będą liczone od tej kwoty i tak dalej w kolejnych miesiącach. Im częściej odsetki są dopisywane (jest to uregulowane w   umowie), tym więcej możemy zyskać z lokaty. 

Karencja w spłacie kredytu

Rozpoczęcie spłaty kredytu po określonym czasie od jego udzielenia. Najczęściej w okresie karencji spłacamy jedynie odsetki od kredytu.

Karta debetowa

Umożliwia dokonywanie płatności i wypłacanie gotówki z bankomatu maksymalnie do kwoty pieniędzy zgromadzonych na koncie.

Karta kredytowa

Ma przypisany własny rachunek kredytowy, tzw. limit karty. Jest on odnawialny. Jest to więc rodzaj kredytu.

Kredyt na cele konsumpcyjne

Jest udzielany na cele nie związane z działalnością gospodarczą.

Kredyt w rachunku bieżącym

Zwany jest też linią kredytową. Jest to prawo zadłużania się we własnym rachunku bieżącym, do kwoty określonej w umowie. Jest on odnawialny.

Leasing

Jest to umowa na podstawie której właściciel jakiegoś dobra - firma leasingowa, np. samochodu przekazuje drugiej stronia prawo do użytkowania go. Leasing kończy się zwykle wykupem przedmiotu na własność.

LIBOR (London Inter Bank Offer Rate) 

Jest to indeks, który określa stopę, wg której banki pożyczają pieniądze miedzy sobą. Stosowany jako podstawa oprocentowania w kredytach denominowanych w obcych walutach.

 Monit

Wezwanie do zapłaty, np. przeterminowanej raty kredytu. Banki zwykle pobierają opłaty od wysłanych monitów, najczęściej 30-50 zł.

Odsetki

Cena jaką bank nam płaci za dysponowanie naszymi pieniędzmi, które ulokowaliśmy na rachunku bądź lokacie. A także koszt jaki płacimy za korzystanie z pieniędzy banku po zaciągnięciu kredytu lub pożyczki.

Poręczenie

Jedno z możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu. Osoba lub instytucja poręczająca bieże odpowiedzialność za splatę kredytu w sytuacji, gdy dłużnik nie będzie się wywiązywał z tego obowiązku.

Pożyczka

Zwykle określenie to funkcjonuje zamiennie z kredytem. Różnią się jednak tym, że kredyt jest przyznawany na określony cel (mieszkaniowy, samochodowy), pożyczka nie wymaga deklaracji, na co potrzebujemy pieniędzy.

Promesa kredytowa

Zobowiązanie banku do udzielenia kredytu pod warunkiem dopełnienia określonych formalności.

Prowizja

Jeden z elementów decydujących o koszcie kredytu. Jest to opłata za jego udzielenie.

Przewalutowanie

Jest to zmiana waluty kredytu w trakcie kredytowania.

Przewłaszczenie na zabezpieczenie

Jeden ze sposobów zabezpieczenia kredytu, polega na przeniesieniu przez kredytobiorcę na rzecz banku własności posiadanych rzeczy, np. samochodu, sprzętu komputerowego, itp.

Raty malejące 

Sposób spłaty kredytu. Każda rata składa się z równych części kapitału i malejących odsetek.

Raty równe 

Rata składa się z odsetek (które maleją) i kwoty kapitału (który rośnie), w ten sposób uzyskujemy jednakową wysokość raty przez caly okres kredytowania. 

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (RRSO)

Informuje o rzeczywistym koszcie korzystania z kredytu, zawiera oprocentowanie nominalne i wszystkie pozostałe opłaty, m.in. prowizję, ubezpieczenie. 

Spread

Różnica między oprocentowaniem stosowanym przez banki w wypadku kupna waluty i jej sprzedaży. Im różnica ta jest większa, tym koszt kredytu walutowego jest wyższy.

Transza kredytowa

Część kredytu wypłacona kredytobiorcy. Bank wypłaca pieniądze w transzach np. finansując budowę domu. Przed wypłatą kolejnej transzy kontroluje przebieg inwestycji.

WIBOR  (Warsaw Interbank Offered Rate) 

Indeks ten określa stopę, wg której banki pożyczają pieniądze miedzy sobą. Na oprocentowanie kredytu składa się właśnie WIBOR oraz marża banku. Jeśli odejmiemy od oprocentowania wartość WIBOR, dowiemy się ile bank zarabia na naszym kredycie.

Zdolność kredytowa

Podstawowy warunek udzielenia kredytu, oznacza zdolność do terminowej spłaty pożyczki. Liczy się ją odejmując od dochodów zobowiązania plus kwotę potrzebną na utrzymanie.

Zlecenia stałe

Dyspozycja wydana bankowi do wielokrotnego dokonywania określonej czynności, np. płatności czynszu, rat pożyczki, rachunkow telefonicznych.

 

 

 

O NAS | KONTAKT | REKLAMY | MAPA STRONY | MAPA XML

Netpress, Iwona Janczarek

ul. Cyklamenowa 5, 05-077 Warszawa
Tel: 604 201 109, E-mail: allpress@pro.onet.pl

NBS - najlepsze strony internetowe