6 października 2022, imieniny Artura, Brunona, Fryderyki

Na temat, natemat.com.pl, Piotr Janczarek, Iwona Janczarek
 
Strona główna
Rozrywka i Refleksja
Diety
Podróże
Zdrowie
Prawo i finanse
Ukraina
Smacznie
GO EAST
Berlin
  Banki  SodaBlast System. Nowoczesny biznes w zasięgu ręki   Upadłość konsumencka  Praca  Ubezpieczenia  Rodzina  Jak przesłać pieniądze?  Prawo w ruchu drogowym  Przyszłość przelewów w rękach FinTech  Budujemy ogrodzenie. Jak to zrobić zgodnie z prawem?  Kody rabatowe - sposób na tańsze zakupy  Forex - zasady, o których musisz wiedzieć  Jak napisać dobre ogłoszenie o sprzedaży samochodu?
świadczenie rodzinne

Świadczenia rodzinne. Zasiłki. Sprawdź, co ci przysługuje.

Zasiłek rodzinny

Jego miesięczna wysokość wynosi:
1) 68,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
2) 91,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;
3) 98,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Kto może się ubiegać:
1) rodzice, jeden z rodziców albo opiekunów prawnych dziecka;
2) opiekun faktyczny dziecka (osoba faktycznie opiekującą się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka);
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Zasiłek na dziecko można pobierać do ukończenia przez nie 18. roku życia, 21. jeśli uczy się w szkole średniej i 24., gdy kontynuuje naukę na wyższej uczelni.

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli przeciętny miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504,00 zł i 583 zł, gdy dziecko jest niepełnosprawne.


Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Jest to dodatek jednorazowy w wysokości 1000 zł (tzw. becikowe) dla matki, ojca lub opiekuna prawnego dziecka.
Wniosek o dodatek z tytułu urodzenia dziecka składa się do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia. Aby uzyskać to świadczenie wystarczy przedstawić zaświadczenie od lekarza lub położnej, potwierdzające co najmniej jedno badanie w okresie ciąży. Po 31 grudnia 2011 r. będzie potrzebne udokumentowania pozostawania matki i dziecka pod opieką medyczną.

Dodatek do zasiłku rodzinnego podczas korzystania z urlopu wychowawczego.

400 zł miesięcznie mogą otrzymać matki, ojcowie, opiekunowie faktyczni i prawni dzieci. Dodatek jest wypłacany przez 24 miesiące, 36 miesięcy gdy opiekujemy się bliźniakami, czy trojaczkami, 72 miesiące, jeśli  dziecko jest niepełnosprawne.
Aby otrzymać dodatek trzeba być zatrudnionym przed urlopem przez minimum 6 miesięcy. Nie przysługuje, jeśli matka korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Dla samotnie wychowujących
Rodzic, opiekun prawny samotnie wychowujący dziecko może się strać o dodatek w wysokości 170 zł na każde dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł na wszystkie dzieci. Dla dzieci niepełnosprawnych zwiększa się kwotę zasiłku o 80 zł.
Dodatek ten przysługuje  jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:
- drugi z rodziców dziecka nie żyje;
- ojciec dziecka jest nieznany;
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.
Dodatek może otrzymać również pełnoletnia osoba, ucząca się (do 24 lat), jeśli oboje jej rodzice nie żyją.
Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Rodziny wielodzietne
80 zł na trzecie i każde następne dziecko mogą otrzymać rodziny wielodzietne.
Rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego
Na kształcenie i rehabilitacje przysługuje zasiłek w wysokości 60 zł miesięcznie dla dziecka do 5 lat i 80 zł dla starszego. Zasiłek przysługuje do 16 lub 24 roku życia.

Dojazd do szkół
50 zł miesięcznie przysługuje dziecku, którego szkoła znajduje się poza miejscem zamieszkania, w wypadku dzieci niepełnosprawnych jest to 90 zł.

Rozpoczęcie roku szkolnego
100 zł dodatku do zasiłku rodzinnego przysługuje na dziecko uczęszczające do szkoły. Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

Formularze dotyczące wniosków o świadczenia rodzinne oraz szczegółowe informacje o tych świadczeniach znajdują się na stronie: http://www.mpips.gov.pl/index.php?gid=293

 

 

O NAS | KONTAKT | REKLAMY | MAPA STRONY | MAPA XML

Netpress, Iwona Janczarek

ul. Cyklamenowa 5, 05-077 Warszawa
Tel: 604 201 109, E-mail: allpress@pro.onet.pl

NBS - najlepsze strony internetowe