27 września 2022, imieniny Damiana, Amadeusza, Mirabelli

Na temat, natemat.com.pl, Piotr Janczarek, Iwona Janczarek
 
Strona główna
Rozrywka i Refleksja
Diety
Podróże
Zdrowie
Prawo i finanse
Ukraina
Smacznie
GO EAST
Berlin
  Żylaki. Poważna choroba układu krążenia  Odporność, przeziębienia, infekcje wirusowe  Nowoczesna metoda leczenia zaćmy  Nowoczesna diagnostyka i leczenie osteoporozy  COVID a hotele - grupa robocza  Nowoczesne leczenie ran z wykorzystaniem związków srebra  Wszystko dla bezpieczeństwa i komfortu gości  Czy leki mogą zapobiec chorobie żylakowej?  Oparzenie! Co robić?  Dziecko  Zatoki. Nowa metoda leczenia  Ból  Chemikalia w jedzeniu. Czy trzeba się ich obawiać? Biomonitorowanie człowieka  Ciśnienie krwi  Choroba zwyrodnieniowa stawów  Okulista  Dlaczego warto zadbać o dobre bakterie?  Stomatologia  Diabetolog  Przed operacją. Jak się przygotować.  Kompresjoterapia. W ciąży i w podróży  Uzależnienia  Zdrowo i bezpiecznie w podróży  Hemoroidy. Objawy i ich łagodzenie. Leczenie.  Borelioza - co trzeba wiedzieć o tej chorobie?  Badania - kalendarz badań profilaktycznych  Neurolog  COVID. Zwróćmy uwagę jak i czym myjemy i dezynfekujemy dłonie  Psychika  Gastrolog  Infekcje intymne  Dermatolog  Karmienie piersią  Laryngolog  Onkolog  Ginekolog i Seksuolog  Ruch, ćwiczenia, sport  Higieniczne mycie rąk, dezynfekcja rąk – jak to robić i dlaczego to takie ważne?  Bezpieczne leki  Kardiolog
Koronawirus SARS-CoV-2 wszystko o testach

 

 

dr MichałowskaDr n. med. Iwona Kozak-Michałowska, Dyrektor ds. Nauki i Rozwoju, Synevo Sp. z o.o.

 Badania laboratoryjne dzielą się na kilka grup i mają różne znaczenie w zależności od okresu choroby COVID-19.

 testy molekularne (genetyczne) – wykrywają RNA wirusa

 testy serologiczne - wykrywają przeciwciała przeciwko białkom wirusa

 testy antygenowe - wykrywają antygen wirusa

 

Testy molekularne

Najwyższa czułość testów molekularnych jest między 10 a 14 dniem od zakażenia. Po upływie tego czasu czułość stopniowo maleje z powodu spadku liczby cząstek wirusa w nabłonku dróg oddechowych i rozwojem odpowiedzi immunologicznej (produkcja przeciwciał). Wówczas można uzyskać wynik fałszywie ujemny pomimo toczącej się infekcji.

Należy podkreślić, że skuteczność testu molekularnego nie zależy jedynie od jego parametrów technicznych i jakościowych, ale również od niezależnych czynników zewnętrznych, takich jak odpowiedni przedział czasowy wykonania badania oraz technika pobrania i warunki transportu próbki.

Metody molekularne NIE nadają się do wykrywania aktywnego wirusa, zdolnego do replikacji i zakażania innych osób. Wykrywają materiał genetyczny, ale nie jest możliwe różnicowanie skąd ten materiał pochodzi, czy jeszcze z wirusa (w trakcie replikacji i zdolnego do zakażania) czy już z komórek z wbudowanym materiałem, w których wirusa zdolnego do replikacji już dawno nie ma i tym samym pacjent jest niezakaźny. Zdarza się, że materiał genetyczny wirusa jest wykrywany nawet po kilku tygodniach od wyzdrowienia.

Testy serologiczne - przeciwciała

W późniejszej fazie infekcji, kiedy czułość testów molekularnych się obniża, kluczową rolę zaczynają odgrywać testy serologiczne wykrywające specyficzne przeciwciała anty-SARS-CoV-2.

Szczególnie podkreśla się rolę testów serologicznych w rozpoznawaniu infekcji u osób bez objawów klinicznych oraz jako epidemiologiczne badanie retrospektywne pozwalające na wykrycie osób, które miały kontakt z wirusem i mogły wytworzyć mechanizmy odporności.

W testach serologicznych została wykorzystana podstawowa reakcja immunologiczna, powstawanie kompleksu antygen-przeciwciało. Antygenem jest białko, w tym przypadku charakterystyczne dla wirusa SARS-CoV-2 białko S lub białko N. Przeciwko tym białkom produkowane są przez organizm ludzki przeciwciała oznaczane podczas wykonywania badania.

Bardzo ważne jest, żeby badanie wykonać najwcześniej po 7-10 dniach od kontaktu z osobą z rozpoznaną COVID-19 lub z osobą podejrzaną o zakażenie. Powstawanie przeciwciał wymaga czasu i zbyt wczesne wykonanie testu może dać wynik fałszywie ujemny.

Związane to jest z tzw. „okienkiem serologicznym”, czyli okresem pomiędzy kontaktem z antygenem i produkcją przeciwciał, które w przypadku COVID-19 wynosi 7-14 dni.

Dodatnie wyniki badań serologicznych nie są podstawą do potwierdzenie COVID-19. Nie wskazują bezpośrednio na aktualną obecność wirusa w organizmie pacjenta. W celu potwierdzenia aktywnej infekcji wynik dodatni przeciwciał należy potwierdzić badaniem RT-PCR.

Nie ma jeszcze wiarygodnych danych jak długo przeciwciała utrzymują się w krążeniu. Na podstawie obserwacji w przypadku zakażeń innymi koronawirusami można sądzić, że przeciwciała IgG będą wykrywane przez co najmniej kilka kolejnych lat. Badania naukowe prowadzone na populacji osób, które przechorowały COVID-19 nie są jednoznaczne. Jedne informują, że przeciwciała IgG nie są już wykrywane po kilku miesiącach od rozpoznania, inne mówią o wykrywaniu tych przeciwciał u pacjentów po 7-8 miesiącach od zachorowania na COVID-19.

Przeciwciała IgM pojawiają się jako pierwsze (pierwotna, wczesna odpowiedź immunologiczna) i są wykrywane już po kilku dniach od infekcji. Zaleca się jednak, żeby badanie wykonać nie wcześniej niż po 7-10 dniach od wystąpienia pierwszych objawów lub od kontaktu z osobą z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19. Wówczas można z dużym prawdopodobieństwem uznać wynik ujemny za wiarygodny.

Przeciwciała IgG produkowane są po około 10-14 dniach, u niektórych pacjentów nawet później, (wtórna, późna odpowiedź układu immunologicznego) i prawdopodobnie będą znacznie dłużej zanikały. W przypadku SARS-CoV-2 nie jest jeszcze możliwe udokumentowanie roli przeciwciał IgG u osób, które przeszły infekcję.

 

Przeciwciała oznaczane ilościowo

Od pewnego czasu pojawiła się możliwość ilościowego oznaczenia stężenia przeciwciał przeciw SARS-CoV-2. To badanie pozwala na ocenę statusu odpowiedzi immunologicznej. W teście wykrywane są przeciwciała IgG skierowane przeciwko domenie wiążącej receptor RBD podjednostki S1 białka kolca wirusa. Przeciwciała przeciwko domenie RBD mogą zahamować wiązanie wirusa z receptorem ACE2 generując silną odpowiedź neutralizującą wirusa. Pojawiają się po około 7-15 dniach od wystąpienia choroby i mogą pełnić kluczową rolę w mechanizmach odporności przeciwko SARS-CoV-2. Stosowane obecnie szczepionki na COVID-19 wykorzystują strategie polegające na wygenerowaniu odpowiedzi immunologicznej w postaci przeciwciał neutralizujących przeciwko białku S oraz domenie RBD. Uważa się, że te przeciwciała będą odgrywały coraz większą rolę w miarę rozpowszechniania się szczepionek przeciwko COVID-19. Oznaczenie ilościowe pozwoli dodatkowo na ocenę dynamiki zmian stężenia przeciwciał w czasie oraz potwierdzenie nabycia odporności. Test jest dedykowany przede wszystkim do osób zaszczepionych. Z naszych obserwacji, że takie przeciwciała są produkowane również przez część osób po przechorowaniu COVID-19. Mogą jednak u ozdrowieńców być nie wykrywane. Nie wiadomo jeszcze, czy będą spełniały rolę ochronną tak jak przeciwciała poszczepienne.

 

Testy antygenowe

Odmianą testów serologicznych wykrywających przeciwciała są testy antygenowe. Zasada testu jest również oparta na reakcji immunologicznej antygen-przeciwciało. Różnica polega na tym, że w testach antygenowych oznaczany jest antygen (a nie przeciwciało), który reaguje ze swoistymi przeciwciałami. Antygenem jest białko nukleokapsydu N.

Antygen jest wykrywany w podobnym czasie jak RNA wirusa. Największa czułość testów oznaczających antygen jest na początku zakażenia lub ekspozycji, tj. 5-10 dzień od wystąpienia objawów.

Czułość testów antygenowych obniża się wraz z czasem trwania zakażenia. Odpowiedź układu immunologicznego i pojawiające się przeciwciała powodują, że stężenie antygenu będzie stopniowo maleć, co jest zjawiskiem naturalnym.

 

Koronawirusy

co trzeba wiedzieć?

Koronawirusy to dość często występujące wirusy RNA. Wyróżnia się cztery grupy tych wirusów: alfa, beta, delta i gamma. Infekcje u ludzi wywołują wirusy z grupy alfa i beta. Ludzkie koronawirusy występują na całym świecie powodując zachorowania sezonowe, głównie infekcje górnych dróg oddechowych o różnym przebiegu, najczęściej w okresie zimy i wczesnej wiosny.

Koronawirus SARS-CoV-2 ma kształt zbliżony do kulistego. Swoją nazwę zawdzięcza pochodzącej z komórek gospodarza otoczce białkowo-lipidowej z wypustkami, która kształtem przypomina koronę. Genom wirusa ma postać pojedynczej nici RNA o dodatniej polarności. Nukleokapsyd zbudowany jest z białka N oraz RNA.

Białko N pełni dwie funkcje – chroni cząsteczkę RNA i aktywnie uczestniczy w modyfikacji procesów komórkowych i replikacji wirusa.

Najważniejszym białkiem otoczki jest białko kolca (szczytowe) S. Składa się z 2 podjednostek:

- podjednostka S1 odpowiada za interakcję z receptorem na powierzchni komórki,

- podjednostka S2 odpowiada za fuzję osłonki wirusa z błoną komórkową

Na podjednostce S1 znajduje się domena wiążąca receptor RBD, która wykazuje wysokie powinowactwo do receptora enzymu konwertującego angiotensynę 2 (ACE2) znajdującego się na powierzchni komórek. Poprzez tę domenę dochodzi do połączenia się wirusa z komórką gospodarza, dzięki czemu wirus może wniknąć do wnętrza komórki i wykorzystując jej metabolizm zacząć się namnażać.

Tylko białka N i S poprzez swoje właściwości immunogenne pobudzają układ odpornościowy do produkcji przeciwciał. Pozostałe białka otoczki wirusa mają mniejsze znaczenie w diagnostyce laboratoryjnej.

Okres wylęgania COVID-19 najczęściej trwa od 2 do 14 dni. Może jednak być nawet o 10 dni dłuższy lub skrócony do 24 godzin.

Przebieg choroby jest bardzo różny. Ponad 80% pacjentów choruje bezobjawowo lub ma bardzo niecharakterystyczne objawy, typowe dla innych infekcji układu oddechowego. Bardzo ważne epidemiologicznie jest to, że również pacjenci bezobjawowi stanowią źródło zakażenia.

Klinicyści coraz częściej informują o występowaniu późnych powikłań dotyczących różnych narządów: płuc, serca, nerek, wątroby, przewodu pokarmowego, układu nerwowego i innych. Wynika to albo z bezpośredniego oddziaływania wirusa poprzez receptor ACE2 znajdujący się na rożnych komórkach organizmu, albo jest efektem długotrwałego niedotlenienia wskutek zaburzeń układu krzepnięcia i powstawania zakrzepów i/lub niewydolności oddechowej.

 

https://www.synevo.pl/

  

O NAS | KONTAKT | REKLAMY | MAPA STRONY | MAPA XML

Netpress, Iwona Janczarek

ul. Cyklamenowa 5, 05-077 Warszawa
Tel: 604 201 109, E-mail: allpress@pro.onet.pl

NBS - najlepsze strony internetowe