27 września 2022, imieniny Damiana, Amadeusza, Mirabelli

Na temat, natemat.com.pl, Piotr Janczarek, Iwona Janczarek
 
Strona główna
Rozrywka i Refleksja
Diety
Podróże
Zdrowie
Prawo i finanse
Ukraina
Smacznie
GO EAST
Berlin
  Żylaki. Poważna choroba układu krążenia  Odporność, przeziębienia, infekcje wirusowe  Nowoczesna metoda leczenia zaćmy  Nowoczesna diagnostyka i leczenie osteoporozy  COVID a hotele - grupa robocza  Nowoczesne leczenie ran z wykorzystaniem związków srebra  Wszystko dla bezpieczeństwa i komfortu gości  Czy leki mogą zapobiec chorobie żylakowej?  Oparzenie! Co robić?  Dziecko  Zatoki. Nowa metoda leczenia  Ból  Chemikalia w jedzeniu. Czy trzeba się ich obawiać? Biomonitorowanie człowieka  Ciśnienie krwi  Choroba zwyrodnieniowa stawów  Okulista  Dlaczego warto zadbać o dobre bakterie?  Stomatologia  Diabetolog  Przed operacją. Jak się przygotować.  Kompresjoterapia. W ciąży i w podróży  Uzależnienia  Zdrowo i bezpiecznie w podróży  Hemoroidy. Objawy i ich łagodzenie. Leczenie.  Borelioza - co trzeba wiedzieć o tej chorobie?  Badania - kalendarz badań profilaktycznych  Neurolog  COVID. Zwróćmy uwagę jak i czym myjemy i dezynfekujemy dłonie  Psychika  Gastrolog  Infekcje intymne  Dermatolog  Karmienie piersią  Laryngolog  Onkolog  Ginekolog i Seksuolog  Ruch, ćwiczenia, sport  Higieniczne mycie rąk, dezynfekcja rąk – jak to robić i dlaczego to takie ważne?  Bezpieczne leki  Kardiolog

Jesteś w ciąży? Jak chronić się przed koronawirusem?

dr n. med. Jacek Tulimowski 

drukuj artykuł z portalu natemat.com.pl

 

Rozmowa z dr. n. med Jackiem Tulimowskim, ginekologiem położnikiem, ultrasonologiem i kolposkopistą, redaktorem naczelnym pisma „Nowy Gabinet Ginekologiczny”.

 

Czy kobiety w ciąży są bardziej zagrożone konsekwencjami zakażenia koronawirusem?

Dr Jacek Tulimowski: W informatorze The RCOG /Coronavirus (COVID-19) infection and pregnancy 16/03/2020, podano, że kobiety w ciąży nie wydają się bardziej podatne na konsekwencje zakażenia COVID-19 niż reszta społeczeństwa, w grupie obserwowanych ciężarnych nie zanotowano zgonów. Naukowcy podkreślają jednak, że jest zbyt mała liczba przypadków poddanych analizie aby wysnuwać wnioski ogólne.

Lekarze zalecają, aby zwrócić również uwagę na choroby towarzyszące u ciężarnych. Schorzenia te mogą zwiększać ryzyko infekcji COVID-19. Również Światowa Organizacja Zdrowia/ WHO poinformowała, że z dostępnych obecnie opisów przypadków klinicznych kobiety w ciąży najprawdopodobniej nie należą do grupy podwyższonego ryzyka ciężkiego przebiegu choroby COVID-19.

 

Czy matka może przekazać wirusa dziecku?

Dr Jacek Tulimowski: Prawdopodobnie nie. Wstępne wyniki badań wskazują, że kobiety w ciąży, u których rozwinęły się kliniczne objawy choroby COVID-19, nie przekazują infekcji koronawirusem swojemu dziecku.

Wstępna analiza przypadków potwierdza, że nie dochodzi do tzw. transmisji pionowej, czyli przenoszenia koronowirusa z matki na płód drogą przezłożyskową. Niestety, są to dane początkowe i nie odnoszą się do wszystkich trymestrów ciąży.

Mimo wcześniejszych analiz dotyczących transmisji wirusa, w prasie fachowej pojawiły się informacje o dwóch przypadkach wykrycia obecności u noworodków koronawirusa SARS-CoV-2. W jednym z przypadków wykryto wirusa 17 dni po urodzeniu, w drugim - po 36 godzinach od porodu. W obu przypadkach stwierdzono, iż do infekcji doszło najprawdopodobniej po urodzeniu dziecka, a nie przez łożysko. 

 

Skąd pochodzą opisy i badania ciężarnych zarażonych koronawirusem?
Dr Jacek Tulimowski: Opisy ciężarnych z Pekinu chorych na COVID-19 zostały zamieszczone w czasopiśmie „ The Lancet”, 12 lutego 2020. Autorem publikacji jest prof. Wei Zhang, PhD, a nosi ona tytuł: „Clinical characteristics and intrauterine transmission of COVID-19 infection in nine pregnant women: a retrospective review of medical records”.

Co prawda badania te były oparte jedynie na obserwacji dziewięciu kobiet, ale dają pewne podstawy do optymizmu.

 

Jakie są kliniczne objawy infekcji u kobiet w ciąży?

Dr Jacek Tulimowski: W trakcie obserwacji 9 zarażonych COVID-19 kobiet stwierdzono, u siedmiu podwyższenie ciepłoty ciała, u czterech kaszel, u trzech bóle mięśniowe, u dwóch złe samopoczucie i bóle gardła.

U 5 spośród 9 obserwowanych ciężarnych zaobserwowano leukopenię poniżej 1000 leukocytów, u 3 podwyższenie poziomu aminotransferaz w surowicy krwi. U wszystkich 9 obserwowanych kobiet nie rozwinęły się kliniczne objawy ciężkiego zapalenia płuc (w przeciwieństwie do epidemii SARS), a  stan kliniczny ciężarnych/rodzących był zbliżony do stanu klinicznego kobiet nieciężarnych w tym samym wieku, chorych na COVID-19.

W diagnostyce zastosowano: badania laboratoryjne, pobranie wymazów z gardła oraz badania CT płuc.

 

Jak odbywały się porody? W jakim stanie były noworodki?
Dr Jacek Tulimowski: Wszystkie porody odbyły się przez cięcie cesarskie, a stan noworodków po porodzie był zadowalający. Wszystkie urodzone dzieci zostały ocenione w skali Apgar w pierwszej minucie na 8-9 punktów, w 5 minucie na 9-10 punktów. Badania płynu owodniowego, krwi pępowinowej, wymazów z gardła nie wykazały obecności koronawirusa. Nie było go również w próbkach mleka, które pobrano od sześciu kobiet. 

Brak transmisji wirusa potwierdzony był w pierwszych obserwacjach na podstawie analizy wymazów z nosogardła pobranego u noworodków, w dalszej kolejności badaniom poddano: krew pępowinową, płyn owodniowy. Badania nie stwierdziły obecności wirusa SARS-CoV-19.

Niestety, liczba poddanych obserwacji kobiet jest zbyt mała, aby wyciągać długofalowe wnioski.

 

Czy kobiety zarażone koronawirusem mogą karmić piersią?

Dr Jacek Tulimowski: W mleku matek nie stwierdzono wirusa SARS-CoV-19. Ale istotne jest to, że jeśli transmisja COVID-19 nie zachodzi poprzez mleko matki, to nadal głównym zagrożeniem dla dziecka jest bliski kontakt z zakażoną koronawirusem matką. Zwłaszcza że choroba w większości przypadków rozprzestrzenia się drogą kropelkową, poprzez kontakt z wydzielinami z nosa i jamy ustnej, w tym z kropelkami śliny uwalnianej z ust podczas mówienia, wydychania powietrza, kaszlu i kichania.

Nasuwa się wniosek, że u kobiet zakażonych COVID-19 powinno się rozważyć korzyści i ryzyko infekcji noworodka wynikające z podjęcia karmienia piersią, ewentualnie wprowadzić karmienie sztuczne.

 

Jak można podsumować obserwacje chińskich lekarzy?

Dr Jacek Tulimowski: Chińscy autorzy pracy zwracają uwagę, że badania wpływu infekcji COVID-19 na ciężarne i ich nowonarodzone dzieci objęły na razie bardzo małą grupę pacjentek. Dlatego konieczne jest dalsze prowadzenie obserwacji i badań klinicznych. Na razie uzyskane wyniki dają powody do lekkiego optymizmu, choć nadal podstawowym sposobem zachowania bezpieczeństwa zarówno matek, jak i ich dzieci pozostaje izolacja i  tym samym  niedopuszczenie pojawienia się infekcji.  W przypadku ciężarnych zarażonych COVID-19 chińscy lekarze sugerują natychmiastową izolację dziecka od zainfekowanej matki , a także niekarmienie piersią. Noworodki matek COVID-19 dodatnich powinny być zatrzymane w oddziale neonatologicznym w warunkach izolacji od innych dzieci przez co najmniej 14 dni, choć jest to zbyt krótki okres obserwacji, aby ocenić długofalowe następstwa kliniczne u dzieci urodzonych przez matki COVID-19 dodatnie.  

 

Czy inne organizacje zajmujące się zdrowiem także zalecają izolację dzieci?

Dr Jacek Tulimowski: Tak. Np. Centers for Disease Control and Prevention (CDC to agencja rządowa Stanów Zjednoczonych wchodząca w skład Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej) zaleca, by kobiety, u których w ciąży wykryto zakażenie koronawirusem i urodziły dziecko, były oddzielone od noworodków, dopóki klinicznie nie zostanie potwierdzone, że już nie zarażają. 

 

Jakie mogą być powikłania COVID-19 w ciąży?

Dr Jacek Tulimowski: Niestety, mogą być poważne. Infekcja wirusem COVID-19, która rozwinie się u ciężarnej, wiąże się m.in. z wysoką gorączką i może doprowadzić do:

• poronienia (ale na razie nie ma danych, które potwierdzałyby, że w wyniku zakażenia doszło do poronienia),

• porodu przedwczesnego,

• niskiej masy urodzeniowej płodu,

• zespołu DIC (zespół zakrzepowo-krwotoczny, np. w wyniku odklejenia się łożyska),

• niewydolności nerek,

• pojawienia się obustronnego zapalenie płuc zarówno u ciężarnej

jak i u płodu.

Wysoka gorączka towarzysząca zakażeniu COVID-19 podczas pierwszego trymestru ciąży może zwiększać ryzyko wystąpienia wad wrodzonych.

 

Z którym trymestrem ciąży wiąże się mniejsze ryzyko powikłań?

Dr Jacek Tulimowski: Na każdym etapie ciąży COVID-19 może być niebezpieczny zarówno dla płodu, jak i ciężarnej. Ze wstępnej analizy wynika, że najlepszym zaleceniem jes,t aby do końca epidemii ciężarne nie wychodziły z domu, uwzględniając sytuacje absolutnie konieczne, np.wizytę u lekarza.

Mimo że nie ma obecnie danych dotyczących większej podatności kobiet w ciąży na zachorowanie na COVID-19, należy uwzględnić, że zmiany zachodzące w trakcie ciąży w układzie odpornościowym mogą jednak wpływać na większą podatność układu oddechowego na zakażenia COVID-19. Dlatego u ciężarnych dopuszcza się pojawienie się większego ryzyka choroby o ciężkiem przebiegu w porównaniu z grupą kobiet nieciężarnych. Zależność tę zaobserwowano do tej pory tylko u pacjentów z infekcjami koronawirusami SARS i MERS, ale nie można wykluczyć że będzie również dotyczyć infekcji COVID-19.

 

Jak długo powinna trwać kwarantanna ciężarnej zakażonej koronawirusem?

Dr Jacek Tulimowski: W badaniu opublikowanym w czasopiśmie „Lancet" lekarze sugerują, że u kobiet zainfekowanych COVID-19 okres kwarantanny powinien być dłuższy niż 14 dni. Wynika to z okresu inkubacji koronawirusa SARS-CoV-2, który jest dłuższy u kobiet niż u mężczyzn. Dłuższy okres inkubacji to zwiększone prawdopodobieństwo rozprzestrzeniania się infekcji koronawirusa SARS-CoV-2, przy jednoczasowym braku lub łagodnych objawach klinicznych.

 

Jakie są zalecenia dla ciężarnych dotyczące profilaktyki Covid-19?

Dr Jacek Tulimowski: Zalecenia są takie same jak dla wszystkich innych.

Nie należy:

• przebywać w rejonie występowania choroby,

• kontaktować się z osobami zarażonymi,

• kontaktować się z osobami z objawami infekcji górnych dróg oddechowych, takimi jak: kaszel, gorączka, katar, kichanie.

Należy:

• zachować odpowiedni dystans minimum 1-1,5 m od osób zarówno zdrowych, jak i z objawami infekcji górnych dróg oddechowych,

• unikać dużych skupisk ludzkich,

• przestrzegać zasad higieny: regularnie i dokładnie myć ręce, odkażać je za pomocą przeznaczonego do tego płynu. Zalecane są środki zawierające 62-71 proc. etanolu, 0,5 proc. nadtlenku wodoru lub 0,1 proc. podchlorynu sodu. Nie używajmy 95 proc. spirytusu! Tworzy na powierzchni wirusa „osłonkę” i nie niszczy go.

• unikać dotykania dłońmi twarzy,oczu, nosa, ust,

• w przypadku kaszlu, kichania usta i nos zakryć chusteczką,

• w uzasadnionych przypadkach (przebywanie w sklepie, aptece) założyć specjalną maseczkę ochronną z oznakowaniem FFP2, FFP3 (nie chirurgiczną),

• w domu odkażać blaty, klamki, poręcze, telefony komórkowe, klawiatury komputerów, piloty do telewizorów,

• przed spuszczeniem wody w toalecie zamykać deskę klozetową,

• w sklepie robić zakupy w rękawiczkach, płacić kartą.

Wszystkie ciężarne, które podejrzewają, że mogą mieć objawy zakażenia koronawirusem, powinny niezwłocznie kontaktować się z lekarzem prowadzącym ciążę lub zatelefonować na bezpłatną infolinię NFZ pod numer 800 190 590 gdzie uzyskać można wszystkie informacje na temat koronawirusa.


A co z zaplanowanymi, comiesięcznymi wizytami u ginekologa, czy badaniami USG?

Dr Jacek Tulimowski:Wizytę najlepiej odbyć telefonicznie. Wyniki badań (jeśli kobieta je ma, lepiej teraz nie wybierać się do laboratorium na pobranie krwi, trzeba odczekać) można przesłać na maila. Receptę lekarz wystawi elektronicznie, poda pacjentce kod.

USG płodu najlepiej przełożyć. Jeśli jednak jest konieczność wykonania badania, lekarz na pewno zadba o środki ostrożności: specjalny fartuch, rękawiczki, okulary.

 

Czy są jakieś zalecenia dotyczące diety?

Dr Jacek Tulimowski: Najprościej mówiąc – trzeba odżywiać się zdrowo, aby poprawić odporność – żadne preparaty witaminowe nie zastąpią urozmaiconego jadłospisu. Jak to wygląda w praktyce? Trzeba jeść trochę tego, trochę tamtego. Dużo warzyw – co najmniej 5 porcji dziennie, 2 razy dziennie – owoce. Teraz doskonałym źródłem witamin są kiełki. Zawierają komplet witamin: A, C, D, E oraz witamin z grupy B, a także magnez, potas i całą masę dobroczynnych dla zdrowia antyoksydantów. Niektóre kiełki, np. brokułowe mają też sporo substancji antybakteryjnych.

W jadłospisie muszą znaleźć się produkty pełnoziarniste – pieczywo, płatki, grube kasze oraz pełnowartościowe białko, nabiał, tłuste ryby morskie. Do picia – najlepsza jest woda.

 

Czy chodzić na spacery?

Dr Jacek Tulimowski: Oczywiście, jeśli tylko kobieta czuje się na siłach. Ale lepiej nie umawiać się na przechadzki z koleżanką, czy sąsiadka, trzeba też unikać większych skupisk ludzi.

 

O NAS | KONTAKT | REKLAMY | MAPA STRONY | MAPA XML

Netpress, Iwona Janczarek

ul. Cyklamenowa 5, 05-077 Warszawa
Tel: 604 201 109, E-mail: allpress@pro.onet.pl

NBS - najlepsze strony internetowe